Sport

Continue reading


Industrial product

Continue reading


Fashion

Continue reading


Food

Continue reading


Corporate photography

Continue reading


Architecture-interior

Continue reading


Tri Decenije s Fotoaparatom. Fotografija je moj život

Za Dragana Pleskonjića, vlasnika studia ART FOTO u Aranđelovcu, majstora weding fotografije, 2015. godina biće u znaku 30 godina profesionalnog bavljenja umetničkom fotografijom, pod sofisticiranim sloganom  „Fotografija za ceo život“, koji možda najbolje definiše i njegov odnos prema fotografiji i odnos prema klijentima. Čitav život iza objektiva, svedok velikih životnih priča, beležnik događaja, destinacija, ljudi.., […]

Continue reading